1.ErAutoK … historiaa

Yksikön historian ensirivit kirjoitettiin Oulussa talvisodan kynnyksellä syksyllä 1939,
jolloin perustettiin 38. Autokomppania. Kesäkuussa 1941 yksikkö sai nimekseen
67.Autokomppania. Tällä nimellä yksikkö toimi jonkin aikaa myös Kainuussa eri
paikkakunnilla syksyllä 1944.

Lapin sodan taisteluiden päättyessä yhdistettiin Tornion ja Oulun alueilla toimineet
67. ja 13. Autokomppania 4.12.1944 uudeksi yksiköksi, joka sai nimekseen 1. Auto-
komppania. Tästä päivästä katsotaan nykyisen 1. Erillisen Autokomppanian ajanlas-
kun alkaneen vaikka nykyinen nimi otettiinkin käyttöön vasta 10.3.1952 Puolustusvoi-
mien silloisen rationalisointikierroksen yhteydessä.

1. Erillinen Autokomppanjan 66. merkkipäivää vietetään 4. joulukuuta 2010. Kuopion
Pataljoonaan kuuluva yksikkö vastaa koko Kainuun Prikaatin kuljettajakoulutuksesta
ja -opetuksesta ja siihen kuuluu myös Suomen suurin autokoulu. Vuosittain BECE-kul-
jettajatutkinnon suorittaa Kainuun Prikaatissa yli 200 varusmiestä.

Oulusta 1.1.1997 Kainuun Prikaatiin siirtyneellä 1. Erillinen Autokomppanialla on
takanaan pitkä ja rikas historia. Sen nimi on vaihdellut joukkojen uudelleenjärjes-
telyjen myötä useita kertoja. Historia sisältää myös joukkojen yhdistämisiä kun tap-
pioiden rasittamia yksiköitä on koottu toimiviksi kokonaisuuksiksi.